Ako sa oň postaráme, také ho budeme mať. 
Skvalitňujme ho spolu! 

Chcem sa zapojiť

Životné prostredie

Zlepši si
karmuuu! 
Životné prostredie
  • Posadíme spolu 1000 stromov? Alebo viac?
  • Aktivity pre recykláciu a menej odpadu okolo nás.
  • Šetrime spoločne prírodné zdroje a pomáhajme prírode.
Životné prostredie je všetko okolo nás. Jeho súčasťou je príroda, ale aj obyčajná cesta, či chodník, ktorou denne kráčame. Je to i spôsob nášho prístupu k využívaniu prírodných zdrojov, tvorbe odpadu, či jeho následného spracovania. 

Kvalita životného prostredia v posledných desaťročiach celosvetovo prudko klesá, naproti tomu, že naoko žijeme stále v modernejšom prostredí. Máme k dispozícii nové technológie, rýchlejšie a komfortnejšie dopravné prostriedky, viac jedla alebo nového oblečenia. To všetko vytvára obrovský tlak na spotrebu energií, využívanie prírodných zdrojov, viac záťaže pre prírodu a podobne. 

Čím teda môžeme prispieť k zvýšeniu kvality tak, aby bola dlhodobo udržateľná? Budeme počúvať o svetových klimatických dohodách a budeme ich pasívnou súčasťou alebo vezmeme do vlastných rúk zodpovednosť za priestor v ktorom žijeme práve tu a teraz? 

V rámci iniciatívy zaPOIsa.sk chceme vysadiť čo najviac stromov, z toho veľkú časť nektáro- a peľodajných a priamo tak podporiť zlepšenie podmienok pre včielky a iný užitočný hmyz. Chceme vytvoriť priestor pre skrášlenie verejných priestranstiev, pre zníženie produkcie odpadu a spotreby energií. Budeme vytvárať formáty pre zlepšenie nášho vzťahu k prírode, najmä vode, pôde a ďalším prírodným zdrojom. 
Kravicka Životné prostredie
Posaď alebo adoptuj si svoj strom a nakŕm tak včielky s cieľom získať kvalitný med priamo od lokálneho včelára. 

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava