Kreatívne projekty, digitálne náučné hry, online kvízy, 
motivácia a veľa ďalšieho pre osobný rozvoj

Chcem sa zapojiť

Vzdelávanie

Chceš byť
muuudry? 
Vzdelávanie
  • Over si svoje vedomosti v našich kvízoch a súťažiach.
  • Unikátny motivačný systém pre stredné a základné školy.
  • Spoznávaj svoj región / mesto / obec. Hraj sa a uč sa!
V iniciatíve zaPOIsa.sk nemáme ambíciu zasahovať do formálneho systému vzdelávania, ani riešiť jeho aktuálnu dostupnosť, či kvalitu. Aj tak by sme to zrejme neovplyvnili a zodpovednosť za túto oblasť nesie niekto iný. 
My chceme poukázať na potrebu celoživotného vzdelávania a celoživotného rozvoja osobnosti, ktorá by mala byť trvalá a rôznorodá. Chceme vyhľadávať moderné spôsoby neformálneho vzdelávania a získavania zručností v najrôznorodejších formách. 

Budeme radi, ak pripravenými aktivitami zvýšime všeobecný rozhľad a povedomie o mieste a regióne, kde budú jednotlivé aktivity smerované. Máme pripravených niekoľko zaujímavých námetov a formátov a veríme, že sa do nich zapojí čo najviac účastníkov. 

Sme otvorení všetkým novým podnetom, ktoré môžu viesť k ďalším a ďalším zaujímavým aktivitám v oblasti vzdelávania. Využijeme na to kombináciu on line aj off line prístupu. Budeme sa vzdelávať teoreticky ale aj na praktických príkladoch, svoje poznatky si budeme mať možnosť otestovať a vyhodnotiť stupeň našich vedomostí. 

Máme ambíciu zaujať aj formou rôznych vzdelávacích súťaží, kvízov, vedomostných hier a testov. Nikoho však nejdeme stresovať. Prioritu má získavanie vedomostí a zručností hravou a zábavnou formu. 
Kravicka Vzdelávanie
Získaj nové informácie o regióne, v ktorom žiješ a posilni svoj lokálpatriotizmus. 

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava