Chceme pomáhať. 
Tam, kde môžeme a koľko zvládneme. 
Toto má zmysel! 

Chcem sa zapojiť

Spoločenská zodpovednosť

Nebuď
socka a
pomáhaj! 
Spoločenská zodpovednosť
  • Ľudia ľuďom – podpora aktivít pre lepší svet.
  • Snažíme sa porozumieť potrebám núdznych.
  • Energia pre život – podporujeme tvorivé a povzbudzujúce aktivity.
Každý nemá toľko šťastia, že si vie zo všetkým poradiť sám. Jestvuje veľa iniciatív, ktoré si našli svoju cestu ako pomáhať. Najrôznejšou formou a rôznym cieľovým skupinám. A to je skvelé a záslužné. 

Aj my cítime, že je našou povinnosťou časť energie, ktorú môžeme, venovať tam, kde je to treba a kde to považujeme sa potrebné. V našej spoločnosti je pomerne veľa núdznych ľudí. V rámci iniciatívy zaPOIsa.sk budeme postupne pridávať aktivity, ktoré môžu pomôcť rôznym cieľovým skupinám. Iniciatíva nemá ambíciu riešiť konkrétne potreby jednotlivcov, skôr vytvárať priestor pre pomoc so širším dosahom – tak, aby zrealizovaná aktivita mohla poslúžiť viacerým naraz alebo postupne. 

Nevyhnutne nie je táto iniciatíva orientovaná ani na primárne poskytovanie materiálnej pomoci. Okrem iného však chceme vytvoriť priestor na zviditeľnenie dobrých riešení a pomoci, ktorá by mohla inšpirovať ďalších a tak vytvoriť reťazec pomoci. 
Kravicka Spoločenská zodpovednosť
Pomôž ... 

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava