Dáme podujatiam nový rozmer a štýl. Urobíme zážitok z nich intenzívnejší 
a hodnotnejší. 

Chcem sa zapojiť

Podujatia

Podojatia?
Vzrušujúce! 
Podujatia
  • Nové formáty podujatí naprieč regiónmi.
  • Spoznávame regióny na kolesách...
  • Koncerty a vystúpenia s jedinečnou podporou značky zapoisa.sk za každých okolností.
Ako na to? Najmä v čase pandémie veľmi intenzívne pociťujeme, že mnohé veci, ktoré sme považovali za bežne dostupné, zrazu nie sú úplne samozrejmé. Preto budeme musieť zvýšiť našu pripravenosť a využiť priestor, ktorý sa naskytne. Plánovanie podujatí tak ako sme ho poznali je v súčasnosti nemožné. Príprava podujatia štandardne potrebuje svoj čas. Potrebujeme vymyslieť obsah, určiť cieľové skupiny a samotné ciele podujatia, zabezpečiť množstvo organizačných, technických a iných súčastí nevyhnutných na plynulý a hladký priebeh. 

Iniciatíva zaPOIsa.sk chce podporiť tie podujatia, ktoré ocenia podporu v podobe prípravy grafiky a publicity podujatia. Pripravíme množstvo zaujímavých grafických návrhov, ktoré budete môcť veľmi jednoducho využívať a publikovať tak vo veľmi krátkom čase vaše konkrétne podujatia – s prvkami spoločnej grafiky zaPOIsa.sk. 

K tomu pridáme možnosť využiť našich spolupracujúcich animátorov, rôzne animačné prvky, ktoré vaše podujatie oživia, ako napríklad beach flagy, nafukovacie atrakcie, či iný doplnkový animačný materiál alebo merch zaPOIsa.sk a tak budete môcť vášmu podujatiu vdýchnuť nové zaujímavé prvky. 

Okrem toho vieme podujatia oživiť rôznymi súťažami, digitálnymi vedomostnými kvízmi a ďalšími zaujímavými prvkami – napríklad aj virtuálnej reality. Tieto môžu byť zároveň využité aj v prípade, že by samotné podujatie nebolo možné nakoniec uskutočniť. Časť energie a námahy venovanej príprave podujatia sa ta zužitkuje a nevyjde všetko nazmar. 
Kravicka Podujatia
Zbierajte spoločne najazdené cyklo kilometre a súťažte o ceny alebo prestíž! Hľadajte poklad alebo cieľ súťaže v zmysle indícií na mieste aj v mobilnom zariadení! Spoznajte a zažite viac? 

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava