Smart riešenia, talenty, dizajnové prvky, tvorba a veľa iného... Wow! 

Chcem sa zapojiť

Kreativita

Všetko je
na kravu! 
Kreativita
  • Kreatívna tvorba okolo nás – objavujeme...
  • Chytré riešenia pre život ako súčasť kreatívneho priemyslu.
  • Spoznávame a podporujeme talenty v našom okolí.
  • Nájdi si svoj merch!
Neskutočne šikovní remeselníci, rôzni divotvorcovia všetkého druhu, ktorí vedia kúzliť s tradičnými aj netradičnými materiálmi. Ľudia všetkých vekových kategórií a povolaní – talenty od prírody aj tí, ktorí svoj talent zdokonalili štúdiom alebo tvrdým trénovaním. 

Tých všetkých chceme objaviť a sprostredkovať ich výkony a diela čo najširšiemu okruhu záujemcov. Chceme tak v týchto náročných časoch prispieť k ich zviditeľneniu a zároveň vytvoriť priestor pre vzbudenie záujmu o ich tvorbu. 

Ak sa nám podarí na základe toho napomôcť i k odbytu ich produkcie – budeme nesmierne potešení. Vieme, kto všetko v našom okolí tvorí krásne a hodnotné veci? Vytvoríme priestor pre ich zviditeľnenie. 

Pomôžeme spracovať ich príbeh, zdigitalizujeme časť ich tvorby, predstavíme zaujímavé veci formou digitálneho obsahu a v prípade, že to situácia dovolí, tak aj na živo. Podporíme rôzne súťažné formáty a tých najlepších zapojíme do ponuku zaPOIsa.sk merch-u. 
Kravicka Kreativita
Ukáž všetkým, čo dokážeš. Spoločne budeme hľadať kreativitu v uplatniteľnosti hodnotných a zaujímavých vecí u partnerov nášho projektu. 

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava