Digitalizujeme svet okolo nás. Informácie online, moderne a kreatívne na dosah 

Chcem sa zapojiť

Digitalizácia

Ja by som
všetky tie
internety
zakázala! 
Digitalizácia
  • Zdokumentujte zaujímavé miesta a umožnite tak ostatným dozvedieť sa o nich!
  • Týmto spoločne vytvoríme jedinečnú databázu pre všetkých.
  • Podporujeme propagovanie regionálnych výrobkov pomocou digitálnych technológií.
Svet okolo nás je hodný spoznávania a dokumentovania. Sme svedkami prudkých zmien a to, čo v našom okolí vidíme dnes, je o niekoľko rokov úplne inak. Dnešné moderné technológie umožňujú zachytiť aktuálny stav. To bude užitočné pre budúce generácie, avšak úžitok z tejto aktivity môže byť aj okamžitý. 

Nie každý sa vie dostať všade. Mnohé veci okolo nás sú pre nedostupné, menej známe, zabudnuté. Pomôžme ich objaviť a sprístupniť čo najširšiemu okruhu užívateľov. Pomôžeme tým rozvíjať vedomostnú a znalostnú úroveň všetkých, ktorí o to prejavia záujem. 

Digitalizovať môžeme objekty kultúrneho a historického dedičstva, architektonické objekty, či rôzne predmety. Digitalizovať môžeme prírodné krásy, ľudové tradície, podujatia rôzneho druhu, či aktuálne stav nášho okolia. Zdokumentujme čo najviac a spojme sa za účelom vytvorenia jedinečnej databázy, z ktorej budeme môcť čerpať informácie na rôzne účely ako zo studnice poznania. 

Sprístupnenie dát formou digitálnych technológií môže byť zaujímavou a prínosnou aktivitou aj pre tých, ktorých dnešná pandemická situácia obmedzuje v možnosti navštíviť tieto body fyzicky. 
Kravicka Digitalizácia
Staň sa spoluautorom. Každý zdigitalizovaný záznam bude mať jedinečný údaj o tom, kto ho zaznamenal. 

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava