Vytvorili ste...

Spat Naspäť na zoznam všetkých noviniek

Regionálne remeselné a farmárske trhy v Cíferi

Autor: Matej Turanský Téma: Podujatia
Regionálne remeselné a farmárske trhy v Cíferi
Sprievodný program: 14.30 hod. - Ľudová hudba Vieska, potom 17.00 hod. - Folklórna skupina Cífer a ďalej 18.00 hod. - Skupina Exil s možnosťou zakúpenia rôznych druhov výrobkov po celý čas trhov.

Hashtags

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava