POUŽÍVANIE COOKIES

Na začiatku každej návštevy našej webovej stránky, uložíme vo Vašom zariadení jeden alebo viacero súborov cookies (t.j. drobných súborov, zabezpečujúcich sledovanie Vašej aktivity na webstránke). Cookies používame najmä na to, aby sme vedeli určiť a identifikovať opakovaných návštevníkov, autentifikovať registrovaných používateľov, spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, iné webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, dĺžku Vašej návštevy našej webstránky.

Na základe informácií zo súborov cookies Vás vieme za určitých okolností identifikovať a Vaše údaje z cookies priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z cookies získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu. Súhlas s používaním súborov cookies a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve našej webovej stránky. V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, preto aj bez jeho poskytnutia môžete stále navštevovať a používať našu webovú stránku, avšak vtedy len v rozsahu, v akom nie sú súbory cookies potrebné pre jeho funkčnosť a prístupnosť. Ak používanie cookies zakážete alebo obmedzíte, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našich webovej stránky a webových služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné.


SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES

Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri prvej návšteve našej webovej stránky a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení, a to aj v závislosti od druhu Vášho internetového prehliadača a úrovne prístupu (oprávnení) k príslušnému adresáru.

Správu súborov cookies a príslušné oprávnenia si môžete nastaviť osobitne v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch nájdete priamo na webových stránkach konkrétnych poskytovateľov internetových prehliadačov:

Nastavenia cookies pre Google Chrome.
Nastavenia cookies pre Safari (Apple).
Nastavenia cookies pre Mozilla Firefox.
Nastavenia cookies pre Microsoft Edge.
Nastavenia cookies pre Opera.

Ak vymažete alebo zakážete (nepovolíte) cookies, môže sa stať, že Vám webová stránka nemusí zobraziť alebo ponúknuť niektoré svoje časti alebo funkcionality.

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava