Už ste sa zapojili
do niektorej
z aktivít?

Toto nie
je žiadna
kravina!
Kravicka
Spat Naspäť na zoznam všetkých aktivít

Čistenie verejných priestorov obcí a miest

Téma: Životné prostredie
Čistenie verejných priestorov obcí a miest
Kvalitu prostredia, ktoré nás obklopuje môžeme priamo ovplyvňovať. Iniciatívy na skrášľovanie a zveľaďovanie nášho okolia je možné nájsť na rôznych miestach a my by sme radi tiež prispeli k zvýšenej motivácii ľudí zapojiť sa do tohto druhu činnosti. Pomôžeme prírode, pomôžeme samým sebe.  Aktivita je vhodná pre rôzne cieľové skupiny - počínajúc deťmi, končiac seniormi. Vieme, že veľa rôznych organizácií podobné aktivity organizuje. Niektorí tak robia dokonca pravidelne, iní príležitostne. Skúste tú najbližšiu zorganizovať vo formáte zaPOIsa. Bude to viac cool. Zavolajte nám a okrem grafickej podpory získajte môžete získať aj niekoľko nástrojov na animačnú podporu. 

Ako sme na tom?

Aktuálny cieľ: Bronzový

Kravicka
Zúčastnených osôb:  0 Ostáva:  250
Ešte máš čo
robiť, ale si na
dobrej ceste!
Kravicka

Vyberte si svoju aktivitu

Ste na dobrej ceste. V tomto kroku si vyberte aktivitu alebo prejdite rovno do editora.

Prejsť do editora vizuálov
Podoj si
vlastný
vizuál
Cow 2
1

Zvoľte si tému

Hľadáte konkrétnu aktivitu? Zvoľte si najskôr jednu zo šiestich tém.

2

Vyberte si aktivitu

Vyberte si aktivitu, do ktorej sa chcete zapojiť.

3

Vyplňte údaje

Zadajte do formulára všetky potrebné informácie, z ktorých sa vygenerujú vizuály.

4

Publikujte aktivitu na našom webe

Ak sú vizuály v poriadku, vypublikujte ich na našom webe.

5

Stiahnite si súbory s vizuálmi

Vizuály môžete ďalej použiť na vašom profile na sociálnych sieťach alebo si ich vytlačiť.

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava