Už ste sa zapojili
do niektorej
z aktivít?

Toto nie
je žiadna
kravina!
Kravicka
Spat Naspäť na zoznam všetkých aktivít

Energia pre život – Rómovia hrajú deťom

Téma: Spoločenská zodpovednosť
Energia pre život – Rómovia hrajú deťom
V spolupráci s o.z. Fandíme Slovensku pripravujeme jedinečný formát podujatia „Rómovia hrajú deťom“, v rámci ktorého sa predstaví v dvoj dňovom festivale hudby niekoľko známych kapiel a vy budete mať možnosť on-line sledovať skvelú šou. Podujatia bude doplnené transparentnou zbierkou, výťažok z ktorej v plnej výške poputuje na vopred odprezentované charitatívne ciele. V prípade záujmu máte možnosť v post produkcii podujatie zopakovať s vybranou kapelou práve u Vás s možnosťou dokrútky – doplnenia hudobného formátu s videom na miestnej úrovni. Cieľom je priniesť kvalitnú a jedinečnú hudbu v unikátnom formáte čo najširšiemu okruhu ľudí. Minimálny cieľ pre rok 2022 je 10 000 online registrovaných poslucháčov.

Vyberte si svoju aktivitu

Ste na dobrej ceste. V tomto kroku si vyberte aktivitu alebo prejdite rovno do editora.

Prejsť do editora vizuálov
Podoj si
vlastný
vizuál
Cow 2
1

Zvoľte si tému

Hľadáte konkrétnu aktivitu? Zvoľte si najskôr jednu zo šiestich tém.

2

Vyberte si aktivitu

Vyberte si aktivitu, do ktorej sa chcete zapojiť.

3

Vyplňte údaje

Zadajte do formulára všetky potrebné informácie, z ktorých sa vygenerujú vizuály.

4

Publikujte aktivitu na našom webe

Ak sú vizuály v poriadku, vypublikujte ich na našom webe.

5

Stiahnite si súbory s vizuálmi

Vizuály môžete ďalej použiť na vašom profile na sociálnych sieťach alebo si ich vytlačiť.

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava