Už ste sa zapojili
do niektorej
z aktivít?

Toto nie
je žiadna
kravina!
Kravicka
Spat Naspäť na zoznam všetkých aktivít

Vytváranie POI bodov digitálne aj reálne

Téma: Digitalizácia
Vytváranie POI bodov digitálne aj reálne
Prvá aktivita v téme digitalizácia sa zameriava na priblíženie obsahu všetkého, čo nás obklopuje prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov. Pomocou chytrej databázy goslovakia.sk vytvárame profily bodov záujmu (POI) a prostredníctvom fotografií, textov, videí, článkov a ďalších formátov prinášame obsah cez web alebo prostredníctvom mobilných aplikácií (24/7). Aktivita môže byť doplnené fyzickým označením POI – tabúľ, priamo na mieste v teréne s QR kódom pre zobrazenie informácii o bode ale aj okolitých bodoch. Naším cieľom je vytvoriť a sprístupniť čo najviac POI bodov. Minimálny cieľ pre rok 2022 je zdigitalizovanie 500 nových bodov záujmu.

Ako sme na tom?

Aktuálny cieľ: Bronzový

Kravicka
Vytvorených digitálnych bodov:  0 Ostáva:  100
Ešte máš čo
robiť, ale si na
dobrej ceste!
Kravicka

Dosiahnuté ciele:

 • Dátum dokončenia: 21.03.2022
  Dosiahnutý počet: 100
  bronz
 • Dátum dokončenia: 21.03.2022
  Dosiahnutý počet: 250
  silver
 • Dátum dokončenia: 21.03.2022
  Dosiahnutý počet: 500
  gold

Vyberte si svoju aktivitu

Ste na dobrej ceste. V tomto kroku si vyberte aktivitu alebo prejdite rovno do editora.

Prejsť do editora vizuálov
Podoj si
vlastný
vizuál
Cow 2
1

Zvoľte si tému

Hľadáte konkrétnu aktivitu? Zvoľte si najskôr jednu zo šiestich tém.

2

Vyberte si aktivitu

Vyberte si aktivitu, do ktorej sa chcete zapojiť.

3

Vyplňte údaje

Zadajte do formulára všetky potrebné informácie, z ktorých sa vygenerujú vizuály.

4

Publikujte aktivitu na našom webe

Ak sú vizuály v poriadku, vypublikujte ich na našom webe.

5

Stiahnite si súbory s vizuálmi

Vizuály môžete ďalej použiť na vašom profile na sociálnych sieťach alebo si ich vytlačiť.

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava