Zapoj sa do aktivít
v regióne a získaj balík podpory pre svoju propagáciu

Ako to funguje?

Región
tvoríš
aj Ty!

Toto nie
je žiadna
kravina!
Kravicka Kravicka

Vybrané ciele pre rok 2022:

500 zdigitalizovaných bodov
1000 vysadených stromov
2022 účastníkov digitálnych hier

O čom je
zaPOIsa?

zaPOIsa.sk je iniciatíva, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto chce prispieť k zlepšeniu kvality svojho prostredia a svojím konaním motivovať a inšpirovať ďalších. Iniciatíva má ambíciu byť dynamická – na začiatku prináša niekoľko tém a aktivít, podľa záujmu sa však tieto budú meniť a dopĺňať. Vyberte si tú svoju alebo navrhnite inú. Každý tak môže byť súčasťou tvorby zaPOIsa.sk.

Prinášame sadu nástrojov na propagáciu týchto aktivít. Na našom webe si vyberte z pripravených šablón, vyplňte údaje a „oblečte“ svoje podujatie alebo aktivitu do dizajnu zaPOIsa.sk, čím sa zároveň stanete súčasťou niečoho väčšieho. Stiahnuť si môžete hotovú sadu bannerov, pozvánok, plagátov a iných materiálov.

Ako v skratke fungujú šablóny na zaPOIsa?

Výhodou šablón je vopred navrhnutý dizajn, do ktorého iba zadáte údaje a okamžite si môžete stiahnuť hotovú grafiku bez toho, aby ste ju museli prácne vytvárať.
Vizuály sa snažíme navrhovať tak, aby upútali publikum a zároveň ich jednotným dizajnom vytvárame silnú komunitu ľudí zapojených do aktivít zaPOIsa.sk.
Využívajte ponúknuté šablóny pri komunikácii vašej aktivity na sociálnych sieťach alebo v rámci iných formátov a dodajte vašej aktivite zaujímavý štýl.

Podoj si
vlastný
vizuál
Cow 2
1

Zvoľte si tému

Hľadáte konkrétnu aktivitu? Zvoľte si najskôr jednu zo šiestich tém.

2

Vyberte si aktivitu

Vyberte si aktivitu, do ktorej sa chcete zapojiť.

3

Vyplňte údaje

Zadajte do formulára všetky potrebné informácie, z ktorých sa vygenerujú vizuály.

4

Publikujte aktivitu na našom webe

Ak sú vizuály v poriadku, vypublikujte ich na našom webe.

5

Stiahnite si súbory s vizuálmi

Vizuály môžete ďalej použiť na vašom profile na sociálnych sieťach alebo si ich vytlačiť.

Čo o projekte povedali osobnosti?

Martin Červenka

Iniciátor myšlienky zaPOIsa.sk

Premýšlal som ako vytvoriť príležitosť pre zapojenie ľudí do rozvoja svojho regiónu - okolia v ktorom žijú a pôsobia. Prinášame koncept spolupráce zaPOIsa.sk cez ktorý zrealizujeme skvelé aktivity. Tešíme sa na zapojenie každého z Vás.

Marek Turanský

výkonný riaditeľ KRR

Klaster regionálneho rozvoja prináša projekt zaPOIsa.sk pre všetkých, ktorí cítia potenciál prispieť k rozvoju svojho regiónu. Na začiatok projekt otvára 6 tém a v každej z nich postupne predstavíme niekoľko aktivít. Nájdite si tú svoju! Tešíme sa na spoločné napĺňanie cieľov.

Maroš Sagan

starosta obce Cífer

zaPOIsa.sk je skvelá príležitosť pre samosprávy. Tento jedinečný projekt prináša možnosť realizovať aktivity na úrovni miestnej komunity s profesionálnou podporou KRR, jeho členov a partnerov. Aj bežné obecné akcie tak môžu dostať úplne novú kvalitu a rozmer. Veríme, že sa do zaPOIsa.sk naozaj zapojí množstvo obcí a prinesú tak pre svojich občanov a návštevníkov aj veľa aktivít v nových formátoch.

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava